VisitKimitoön

 

Sök

Allemansrätt

Allemansrätten i ett nötskal

Allemansrätten ger bra möjligheter att röra sig fritt i naturen och njuta av naturens håvor.


Du får:

 • röra dig utomhus till fots, på skidor eller cykel utom på gårdsplaner och områden som tagits i särskilt bruk (till exempel åkrar som odlas och planteringar)
 • tillfälligt vistas på sådana platser där det också annars är tillåtet att röra sig (till exempel tälta på tillräckligt avstånd från närmaste bebyggelse)
 • plocka vilda bär, svampar och icke-fridlysta blommor
 • meta och pilka
 • färdas i vattendrag och på isen

Du får inte:

 • störa eller orsaka olägenheter eller skador för andra människor eller naturen 
 • störa vilda djur och fåglars häckning
 • fälla eller skada träd
 • ta mossor, lavar, jordmaterial eller träd
 • störa hemfriden
 • skräpa ner
 • köra med motordrivna fordon i terräng utan tillstånd av markägaren
 • fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd

 

Skyddsområden:

Notera att i naturskyddsområden kan det finnas begränsningar i allemansrätter. Syftet med naturskyddsområden är att trygga naturens mångfald och ge besökarna en möjlighet att njuta av naturen.

Mer information:

Broschyren om allemansrätten (ym.fi) 

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella SY 30/2012 (på finska, helda.helsinki.fi)

 

 

aaaaaa

aaa

  Telefon: +358 2 4260 170

  E-post: tourism (at) visitkimitoon.fi

  Kimito:
  Villa Lande, Engelsbyvägen 8:
  Må - Fre 12-17, Lö - Sö stängt

  Dalsbruk:
  Räpylä, Kolabacksvägen 1:
  Mån - Sö 9:00 - 16:30

VisitKimitoön

Mondo SWE 400X400 px

För att ge dig bättre service så använder sig VisitKimitoöm av Cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner jag integritets- och cookiepolicyn.
Accepterar Accepterar ej