Kimitoöns serviceguide

 

 

Kimitoöarnas serviceutbud är mycket brett, och det är enkelt att köpa de tjänster som du behöver lokalt.

KSG, Kimitoöns serviceguide, kan du lätt hitta den service som du behöver. Guiden finns även i tryckt format, och delas ut gratis i butiker, caféer och anda servicepunkter i Kimitoöns kommun.