REKO utdelning

Dalsbruk
Datum: 16 jul 2020 17:00 - 17:30

Plats: Dalsbruks torg

REKO är en modell för direkt handel av närmat vid på förhand fastställda tidpunkter, då producenter och konsumenter träffas. REKO ringarna fungerar som slutna grupper på Facebook, där producenterna bjuder ut sinan varor och konsumenterna gör sina beställningar. Du kan gå med i Kimitoöns REKO på Facebook via länken https://www.facebook.com/groups/REKO.Kimitoon/

 

 

Karta


 

Alla datum


Evenemang: 16 jul 2020 17:00 - 17:30