Material för företagare

VisitKimitoön.fi

VisitKimitoon.fi upprätthålls av turismenheten vid Kimitoöns kommun och är Kimitoöarnas centrala marknadsföringsplats för besöksnäringen. Företagare har möjlighet att marknadsföra sitt företag och sina produkter via portalen. Portalen marknadsförs i sin tur aktivt mot en nationell och internationell marknad genom samarbete med organisationer samt köpt synlighet på nätet och andra marknadsföringskanaler. 

 

Det är lätt och förmånligt att synas på visitkimitoon.fi / visitkemionsaari.fi .  Synlighet ges åt företag från regionen, som har direkt anknytning med besöksnäringen inom Kimitoöns kommun.

Medverkare ges möjlighet att delta med produkt-/företagskort bestående av en beskrivande text med vidhängande bild (600px*450px, liggande, i formatet .jpg.gif eller .png), tre till tio fotografier i fotografialbum för företaget och en video gällande sin verksamhet. 

 

Dessutom har varje företag möjlighet att lämna in en reklamruta i .png-format, 215px*145px, som sätts in enligt impressions-logik i på relaterade sidor på portalen för maximalt ett år åt gången. En reklamruta per medverkare kan publiceras och denna reklamruta ingår i årsavgiften.

 

För att registrera dig som medverkare på portalen behöver du ett Valideringsord för registration, detta får du av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ifall du inte fått det per e-post. Registrering sker sedan genom att trycka på denna registreringslänk. Har du redan registrerat dig kan du skriva in dig på portalen här.

 

Kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vid frågor eller beställning av valideringsord!

Den primära och snabbaste kanalen för informationsutbyte och diskussion mellan besöksnäringsföretag och information från turismenheten är den slutna Facebookgruppen Kimitoöarnas besöksnäringsproffs - Kemiönsaarten matkailualan ammattilaiset . Gå med i denna grupp för att hålla dig ajour med vad som händer, alla turismföretagare ges tillträde! Tillsvidare har vi gett tillgång till gruppen enbart åt turismföretag och -organisationer, för att stimulera en friare diskussion.

Turismenheten skickar även nyhetsbrev som samlar ihop vad som är aktuellt för längre perioder på en gång. Nyhetsbreven anländer som e-post åt dig som prenumererat på dem till höger. Nyhetsbreven kan även läsas nedan.

Nyhetsbrev skickade från Kimitoöns kommuns Utvecklingsavdelning, turismenheten

 

 

Mötesprotokoll och dokument gällande Kimitoöarnas besöksnäring

Kimitoöns kommun: Handlingsplan för besöksnäringen 2014-2020 / B.Donner svenska

Kemiönsaaren kunta - Matkailualan toimintasuunnitelma 2014-2020 / B.Donner suomeksi

Besöksnäringsträff / Matkailualatapaaminen 14.5 2013 / Benjamin Donners presentation

Kemiönsaarem matkailutoimialan esiselvitys / Luotsaamo 2011

Mielikuvat Kemiönsaaren kunnan vetovoimaisuuden kehittämisestä / Pro Gradu Anna Sofia Nyholm 2010

Näkyvä saaristo - matkailualan kehitystyöntarpeen loppuraportti  / CreaMentors 2013

PNG-bild Mondo Vuoden kotimaankohde - för användning på webbsidor, i publikationer etc  FINSK  SVENSK  ENGELSK

Verktyg och formulär för Kimitoöarna

Lämna in turismprodukter åt Turismenheten / Anna tietoja matkailutuotteista Matkailuyksikölle

Sammandragsblankett för företagens statistik över besökare / Yritysten matkailutilaston yhteenvetolomakte  PDF  Excel


 

Externa dokument och sajter för besöksnäringen (observera att komplettare version upprätthålls på besöksnäringsgruppen på Facebook)

Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas - MEK 2014

Your Stay - Kansainvälistymiskriteerit

HomeStay - Kotimajoittajan opas

Matkailualan tilastot - Statistik för besöksnäringen

Rajahaastattelututkimus 2012 (osa 26) beteende hos internationella besökare i Finland