REKO utdelning

Kimito
Datum: den 20 augusti 2020 18:00 - 18:30

Plats: Kimito torg

REKO är en modell för direkt handel av närmat vid på förhand fastställda tidpunkter, då producenter och konsumenter träffas. REKO ringarna fungerar som slutna grupper på Facebook, där producenterna bjuder ut sinan varor och konsumenterna gör sina beställningar. Du kan gå med i Kimitoöns REKO på Facebook via länken https://www.facebook.com/groups/REKO.Kimitoon/

 

information

Adress
Torgvägen 5, 25700 Kimitoön, Finland

 

Karta


 

Alla datum


Evenemang: den 20 augusti 2020 18:00 - 18:30