REKO utdelning

Evenemang & marknader
Datum: den 17 december 2020 18:00 - 18:30

Plats: Kimito torg

Förbered  julen genom att köpa närodlat och närproducerat direkt av producenten via Reko-gruppen. 

REKO är en modell för direkt handel av närmat vid på förhand fastställda tidpunkter, då producenter och konsumenter träffas. REKO ringarna fungerar som slutna grupper på Facebook, där producenterna bjuder ut sinan varor och konsumenterna gör sina beställningar. Du kan gå med i Kimitoöns REKO på Facebook via länken https://www.facebook.com/groups/REKO.Kimitoon/

 

information

Adress
Torgvägen 5, 25700 Kimitoön, Finland

 

Karta


 

Alla datum


Evenemang: den 17 december 2020 18:00 - 18:30