Jatulintarhat

Suomessa jatulintarhoja on noin kaksisataa ja lähes kaikki sijaitsevat rannikolla. Kemiönsaarella ja Kemiönsaaren saaristossa löytyy seitsemän varmistettua jatulintarhaa, jotka ovat muinaismuistoja.

 

Uskotaan, että vanhimmat kivilabyrintit on kasattu jo pronssikaudella. Nuorimmat saattavat olla vain muutaman sadan vuoden takaa. Koska tarhoja on rakennettu eri aikakausilla, niillä on saattanut olla eri aikoina eri merkityksiä ja käyttötapoja. Ne voivat liittyä riitteihin, ajankuluttamiseen ja leikkeihin sekä alueen omistukseen.

Jatulintarhat, jotka soveltuvat retkikohteiksi:

  • Jarlsgård Västanfjärdissä sijaitsee laajan kallioisen mäen päällä, jonne johtaa polku. Pirunpellon lähettyvillä on kaksi sokkelolatomusta, joista toinen on laaja-alainen ja ehjä, toinen on pieni ja hajanainen. Lisäteitoa kohteesta Museoviraston sivuilla.
  • Västerfladanin jatulintarha sijaitsee Holman saarella. Paikalle johtaa merkitty luontopolku, joten se on erinomainen käyntikohde. Lisätietoa kohteesta Museoviraston sivuilla.

Muut jatulintarhat

Lisäksi Kemiönsaaren alueelta löytyy seuraavat jatulintarhat, jotka sijaitsevat pihapiireissä, ovat hankalasti saavutettavissa tai eivät ole muutoin ole edustavia käyntikohteita.

  • Benholmenin saaressa, lähellä Lövön siltaa, on sammaleen ja turpeen peittämä jatulintarha saaren pohjoisosassa.
  • Bolaxin saaren pohjoispäässä sijaitsee pieni jatulintarha osaksi avokalliolla, osaksi maapohjalla. Kohde sijaitsee lähellä pihoja, joten häiriön välttämiseksi alueelle menoa ei suositella.
  • Ejskärin ulkoluodolla, Vänön ulkosaaristossa on lähes kokonaan tuhoutunut jatulintarha, mutta havaittavissa on vielä kivirivejä.
  • Stora Ängeskärin saaren itäosan jatulintarha sijaitsee terassimaisella, melko vaakasuoralla, itään päin antavalla kallionkielekkeellä. Jatulintarha on kasvillisuuden peittämä, ja täten huonosti havaittavissa.
  • Malen-nimisessä pienessä saaressa sijaitsee sammalen peittämä jatulintarha, joten latomusta ei ole helppo hahmottaa. Kohde sijaitsee aivan pihapiirissä, joten häiriön välttämiseksi alueelle menoa ei suositella.
  • Vänön saarella sijaitsee mahdollinen jatulintarha, Nyängen, mutta rakenne on hyvin hajanainen. Kivet eivät muodosta kehiä tai muita selväpiirteisiä rakenteita.