Gölpö naturstig på Holma, 2 km

På ön Holma finns två olika typers naturstigar som är utmärkta med informationstavlor. Stigarna går delvis på Skärgårdshavets nationalparks område och de är utmärkta börjande från byn Holma.Gölpö, den två kilometer långa stigen som är utmärkt med informationstavlor, går i huvudsak genom ett bergigt skogsområde.

För att komma till stigens början måste man gå ca 200 m från förbindelsebåtsbryggan längs kärrvägen, härifrån vidare är stigen utmärkt. Stigen klättrar också upp på ett högt utsiktsberg. Därifrån öppnar sig en hisnande vacker utsikt över Skärgårdshavet. Längs rutten finns också små myrar, strandängar och jättegrytor. Vi rekommenderar en avstickare västerut till Kummelberget, där du ca 400 meter från stigen hittar en hemlighetsfull jungfrudans. Sträckan dit från stigen är ca 400 m.

Mera information

  • Startpunkt Holma hamn
  • Längd (km) 2 km
  • Utmärkning träpilar
  • Vandringsriktning Motsols
  • Svårighetsgrad Normal
  • Service Infotavlor