Kasnäs geologiska naturstig 0,7 km

Kasnäs geologiska naturstig är 700 m lång och börjar från Skärgårdshavets naturum Blåmusslans gårdsplan. Där kan du också bekanta dig med en geologiska utställning. Stigen är en tidsresa från istiden 2300 miljoner år sedan till nutid. Längs stigen bekantar man sig med geologiska processer som har bearbetat och bearbetar landskapet. Alltså låt stenarna och bergen berätta jordklotets berättelser om vulkanutbrott och mäktiga naturkrafter.

Naturstigen går längs bergen till stranden och till slätbergen som formats av hav och is. Från stranden stiger man igen upp längs trappor till berget. Endast sega martallar, växter, mossar och lavar har rotat sig i bergsskrevorna.

De släta bergen och det öppna landskapet gör ett mäktigt intryck.

Mera information

  • Startpunkt Blåmusslansväg, Kasnäs
  • Längd (km) 0,7 km
  • Vandringsriktning Medsols
  • Svårighetsgrad Normal
  • Service Infotavlor