Högland, naturstig

Höglands naturstig, 0,2 – 1,1 km

Höglands ståtliga silhuett reser sig till 41 m höjd. Ön är bekant för båtfarare som färdas på Gullkrona fjärden. På ön finns två naturstigar. Stigarna börjar från öns norra sida, från Hemvikens gästbrygga. Hamnen har en brygga där båten kan förtöjas. Det är också lätt att strandsätta en kajak på vikens sandstrand. Alldeles intill öns sandstrand finns eldplats, torrdass och tältningsplats. Allemansrätten är begränsad på Högland eftersom ön hör till skärgårdshavets nationalpark.

Den kortare, 200 m långa naturstigen sträcker sig runt ett gammalt torp och den berättar om torparnas liv på ön. På ängen finns också rester av två byggnader och en ryssugn från 1700-talet. På sommaren betar fåren på ängen och håller gräset kort och blomsterprakten charmerar med sin färggrannhet.

Den längre naturstigen är 1,1 km lång sträcker sig först brant upp på berget där det finns ett utsiktstorn. Stigen fortsätter sedan mellan bergen och vidare till en dal. På de brantaste platserna finns trappsteg för att underlätta vandringen. Mellan bergen finns en gammal skogsbevuxen äng och ett litet sankt ställe där det växer klibbalar. Platsen är stämningsfull då solljuset strilar genom grönskan. Rutten går till sist via sandstranden och bergen tillbaka till startplatsen.

 

Mera information

  • Startpunkt Höglands utflyktshamn
  • Längd (km) 0,2-1,1 km
  • Utmärkning Vita markeringar
  • Vandringsriktning Medsols
  • Svårighetsgrad Normal
  • Service Infotavlor, Utsiktstorn, Ved, Torrtoalett, Pausbord, Eldstad