Lammala naturstig

Lammala naturstig 2 km

Lammala naturstig går genom ett varierande skogslandskap: gamla granskogar med tjockt mosstäcke och tallskogsbeklädda berg. Längs naturstigen finns informationstavlor som hjälper vandraren att bekanta sig med naturen i området.

Bekanta dig även med Jarlsgårds jungfrudans som ligger i närheten.

 

Mera information

  • Vandringsriktning Motsols
  • Svårighetsgrad Passar rörelsehindrade