Tunhamns naturstig 1,6 km

Till Tunhamns naturstig hittar du från gästhamnen. Från byn går stigen över fårbetade ängslandskap, och fortsätter genom grönskande lövskogar förbi vildrosor och berg. Stora höjdskillnader finns längs rutten, vilket gör att den bjuder på många fascinerande vyer över den omkringliggande skärgården.

Rutten är 1,6 km lång. Rutten är inte utmärkt med informationsskyltar, men längs rutten gömmer sig många varelser - hur många lyckas du hitta?

 

Mera information

  • Startpunkt Tunnhamns gästhamn
  • Längd (km) 1,6 km
  • Utmärkning Vita markeringar
  • Vandringsriktning Ej bestämt
  • Svårighetsgrad Normal