Linsno naturstig på Holma 2 km

På ön Holma finns två olika typers naturstigar som är utmärkta med informationstavlor. Stigarna går delvis på Skärgårdshavets nationalparks område och de är utmärkta börjande från byn Holma.För att komma till början av naturstigen Linsnon går man från förbindelsebåtsbryggan längs en kärrväg och genom byn Holma. Sträckan till stigens början är ca. 600 m. Själva naturstigen är ca 600 m lång och informationstavlorna berättar om det omkringliggande kulturlandskapet.

Det finns dessutom en 100 m lång avstickare till ett berg. Sträckan blir sammanlagt ett par kilometer. Stigen går, förutom avstickaren, på jämn ängsmark och är mycket lätt framkomlig. Sommartid tjusar ängens blomprakt vandraren. Det är inte ovanligt att möta en betande fårskock under promenaden.

Mera information

  • Startpunkt Holma hamn
  • Längd (km) 2 km
  • Utmärkning träpilar
  • Vandringsriktning Ej bestämt
  • Svårighetsgrad Lätt
  • Service Infotavlor