Kasnäs naturstig 3 km

Upplev natur genom att promenera längs Kasnäs utmärkta stigar. Tre kilometers stig löper längs vägar och lämpar sig både för barnvagnar och assisterade rullstolar.

Läs även om längre stigar: 5 km och 8 km. Stigarna som upprätthålls av Kasnäs byalag rf går längs vägar, stigar ch skogsbilvägar.

Ladda ner en karta över stigar.

Mera information

  • Startpunkt Kasnäs udden
  • Längd (km) 3 km
  • Utmärkning röda & gröna stolpar
  • Vandringsriktning Motsols
  • Svårighetsgrad Passar rörelsehindrade