Fågelskådning

Fägelskådning är fascinerande året runt: det finns alltid någonting spännande att se och höra. I början av året lönar det sig att komma till skärgården på fågelutfärd eftersom havet hålls isfritt länge och under milda vintrar stannar sjöfåglarna vid kusten. Under vårvinterns stjärnklara nätter kan man höra ugglornas rop vid åker- och skogskanter.

​På Örö kan man sitta på kanoner och beundra fåglarnas vårflytt. I Björkboda mitt på fältet finns en liten kulle och den är som gjord för fågelskådning.

I början av sommaren är häckningen i full gång och naturen fylls av sång och lek. Försommaren är den bästa tiden för nattliga fågelutfärder eftersom många fågelarter speciellt vid våtmarker och vass sjunger under nätterna. Skärgårdens fågelvärld tystnar under högsommaren men det finns rikligt av sjöfågelungar.

Vadare börjar sin höstflytt redan i juni. De flesta av flyttfåglarna flyttar i början av september. Bästa tiden att följa med höstflytten är månadsskiften september-oktober men ännu i november-december kan man se svanar som vandrande på åkrarna.

NatureGate ger utmärkt hjälp för dom som inte känner till fågelarter så bra. Utöver de vanligaste fågelarterna är det möjligt att bonga havsörnar och ejdrar på Kimitoön. Wilson Charter organiserar vårutflykter till Bengtskär fyr till ejdrarnas rike. Havsörnar är lätta att bonga i Dalsbruk på vintern då de vaktar efter fångst som vinterfiskare har lämnat på isen.