Yxskärs utflyktshamn

Ön Yxskär som hör till Skärgårdshavets nationalpark finns halvvägs till Rosala och Jurmo, på södra sidan av farleden. Båten kan förtöjas i bryggan som finns på södra sidan av ön. På öns östra och västra sida finns dessutom många landstigningsplatser. Båtarna förtöjs såväl i bryggorna som med ankare i strandklipporna. På ön finns plats för lägereld och en 800 m lång naturstig som visar områdets växt- och fågelarter.

  • Hamnnummer: 611
  • Djup: 1,5 - 2,0
  • Förtöjning: ankare
  • Öppen: norr

Service

  • Naturstig
  • Toalett
  • Skärgårdshavets nationalparks infotavla
  • Tältningsområde
  • Eldplats
  • Bord och bänkar

Mera information