Sandöns utflyktshamn

Man kan förtöja småbåtar på Sandöns nordostliga vik. Ön hör till Skärgårdshavets nationalpark. På ön finns fin sandstrand och plats för lägereld.

  • Hamnnummer: 625
  • Djup: 0,1
  • Fastsättning: ankare

Service:

  • Eldplats
  • Torrtoalett
  • Skärgårdshavets nationalparks infotavlor
  • Bord och bänkar

Mera information