Höglands utflyktshamn

Det finns en brygga för båtförare i en vik på nordvästra sidan av ön. Då man närmar sig hamnen från norr bör man akta grynnan nordost om viken.

På sandstranden är det lätt att ta i land med kajak.

 • Hamnnummer: 629
 • Djup: 1,5 - 2,0
 • Förtöjning: ankare
 • Öppen: nord, nordväst

Service:

 • Skärgårdshavets infotavla
 • Eldplats
 • Tältningsområde
 • Naturstig
 • Torrtoalett
 • Utsiktstorn
 • Bord och bänkar

Mera information