Material för företagare

Kom med i områdets gemensamma marknadsföringssatsningar!

Skärgården - marknadsföringssamarbete år 2020
Kimitoöns kommun och Pargas stads uppdaterar tillsammans Skärgårdens turistbroschyr för år 2020. Broschyrerna förnyas så att kartan får ett klarare kartbotten och broschyren blir i magasinstorlek (A4). Broschyren ges ut i tre skilda språkupplagor, engelsk, finsk och svensk. Du har nu möjlighet att vara med i marknadsföringssamarbetet och i turistbroschyren samt den tryckta kartan som publiceras separat. Broschyren trycks i totalt 65 000 exemplar. Turistservicekartan trycks i 65 000 ex. och är trespråkig (finska, svenska, engelska).

För 2020 gick deadline för medverkan yt den 1.10.2019. För år 2021 kommer deadline att vara omkring 1.10.2020.

VisitKimitoön.fi

VisitKimitoon.fi upprätthålls av turismenheten vid Kimitoöns kommun och är Kimitoöarnas centrala marknadsföringsplats för besöksnäringen. Områdets turismföretag och organisationer har möjlighet att marknadsföra sina produkter via portalen, och också andra produkter som är attraktiva för besökare passar in. Portalen marknadsförs i sin tur aktivt mot en nationell och internationell marknad genom samarbete med organisationer samt köpt synlighet på nätet och andra marknadsföringskanaler. 

 

Det är lätt och förmånligt att synas på visitkimitoon.fi / visitkemionsaari.fi .  Synlighet ges åt produkter från regionen, som har direkt anknytning till besöksnäringen.

Samarbetspriset för synlighet i området material är 95€/år plus moms, och förutom synlighet på VisitKimitoön.fi ingår även synlighet på områdets iOS- och Android-App och karta. Vill du komma med eller ändra dina tidigare uppgiter, tryck här!

Följande uppgifter behöver vi för varje produkt:

  • En bra huvudbild som beskriver produkten, storlek bredd minst 1170px och höjd minst 780px (detta är det slutliga formatet). INTE företagslogo, -namn eller motsvarande.  
  • Produktens namn (ex. "Skärgårdens pärlor: Båtkryssning 5 timmar", INTE "Turismföretag Ab Oy")
  • En text som beskriver produkten bra och ger mersmak (kom ihåg storytelling!)
  • www-adress där eventuell tilläggsinformation hittas och från vilken produkten kan bokas. Alternativt kan samma uppgifter sättas in direkt på visitkimitoon.Vi behöver också en epostadress och ett telefonnummer som kan distribueras åt kundern
  • eventuell Facebook-sidadress
  • besöksadress i sådant format att Google Maps hittar adressen
  • Ifall ett fotoalbum för produkten önskat (rekommenderas!), bilder ihopppackade i zop-format, 3-15 bilder, i format 1000px bredsida och 300kb max filstorlek. 
  • Om du vill ha med en video, skicka videons URL eller länk till plats där den finns sparad.

För hjälp med ovanstående, ring Benjamin Donner på 040 662 38 33!

 

Informationsutbyte

Den primära och snabbaste kanalen för informationsutbyte och diskussion mellan besöksnäringsföretag och information från turismenheten är den slutna Facebookgruppen Kimitoöarnas besöksnäringsproffs - Kemiönsaarten matkailualan ammattilaiset . Gå med i denna grupp för att hålla dig ajour med vad som händer, alla turismföretagare ges tillträde! Tillsvidare har vi gett tillgång till gruppen enbart åt turismföretag och -organisationer, för att stimulera en friare diskussion.

Turismenheten skickar även nyhetsbrev som samlar ihop vad som är aktuellt för längre perioder på en gång. Nyhetsbreven anländer som e-post åt dig som prenumererat på dem.

Nyhetsbreven kan även läsas nedan.

Nyhetsbrev skickade från Kimitoöns kommuns Utvecklingsavdelning, turismenheten

 

 

Mötesprotokoll och dokument gällande Kimitoöarnas besöksnäring

Kimitoöns kommun: Handlingsplan för besöksnäringen 2014-2020 / B.Donner svenska

Kemiönsaaren kunta - Matkailualan toimintasuunnitelma 2014-2020 / B.Donner suomeksi

Besöksnäringsträff / Matkailualatapaaminen 14.5 2013 / Benjamin Donners presentation

Kemiönsaarem matkailutoimialan esiselvitys / Luotsaamo 2011

Mielikuvat Kemiönsaaren kunnan vetovoimaisuuden kehittämisestä / Pro Gradu Anna Sofia Nyholm 2010

Näkyvä saaristo - matkailualan kehitystyöntarpeen loppuraportti  / CreaMentors 2013

 

Visit Kimitoön -logo för samarbetspartners webbsidor och material (länka till www.VisitKimitoon.fi med logon): Visit Kimitoön 300px   Visit Kimitoön 500px 

Visit Kimitoön 300px  Visit Kimitoön 500px

 

Verktyg och formulär för Kimitoöarna

Lämna in turismprodukter åt Turismenheten / Anna tietoja matkailutuotteista Matkailuyksikölle

Sammandragsblankett för företagens statistik över besökare / Yritysten matkailutilaston yhteenvetolomakte  PDF  Excel


 

Externa dokument och sajter för besöksnäringen (observera att komplettare version upprätthålls på besöksnäringsgruppen på Facebook)

Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas - MEK 2014

Your Stay - Kansainvälistymiskriteerit

HomeStay - Kotimajoittajan opas

Matkailualan tilastot - Statistik för besöksnäringen

Rajahaastattelututkimus 2012 (osa 26) beteende hos internationella besökare i Finland