VisitKimitoöns logo och återlänkning till VisitKimitoön.fi

 Logo

Placera VisitKimitoön.fi -logon på ditt företags nätsida och länka till VisitKimitoön.fi för att ge fler skäl för kunder att komma till vårt område och visa på vårt områdes utbud. Det är ytterst viktigt att varje samarbetspartner länkar till VisitKimitoön.fi för att höja vår gemensamma synlighet i nätsökningar, t.ex. Google bestämmer varje nätsidas position i sökresultat långt enligt hur många övriga pålitliga nätsidor som länkar till en nätsida. VisitKimitoön länkar på motsvarande sätt till varje samarbetspartners nätsidor.

Länka till VisitKimitoön så här:

 

1. Spara den version nedan av VisitKimitoöns logo som du vill använda till din dator genom att högerklicka på den och välja Spara som...:

 

VisitKimitoön blå text / sininen tekstiVisitKimitoön vit text / valkoinen teksti

2. Sätt in logon t.ex. i dina nätsidors tema längst ner på sidorna. Sätt gärna under logon med texten "Kimitoöns officiella besökssidor", "Kemiönsaaren virallinen matkailusivusto", "The Kimitoön tourism website" på rätt språk.

3. Gör logon och texten till en länk till https://www.visitkimitoon.fi/sv för svenska, https://www.visitkimitoon.fi/fi för finska och https://www.visitkimitoon.fi/en för engelska.

Ifall du inte själv hanterar företagets nätsidor så hjälper din nätsidesproducent dig med detta, arbetet tar några minunter.

Aktuellt och nyhetsbrev

Informationsutbyte

Den primära och snabbaste kanalen för informationsutbyte och diskussion mellan besöksnäringsföretag och information från turismenheten är den slutna Facebookgruppen Kimitoöarnas besöksnäringsproffs - Kemiönsaarten matkailualan ammattilaiset . Gå med i denna grupp för att hålla dig ajour med vad som händer, alla turismföretagare ges tillträde! Tillsvidare har vi gett tillgång till gruppen enbart åt turismföretag och -organisationer, för att stimulera en friare diskussion.

Turismenheten skickar även nyhetsbrev som samlar ihop vad som är aktuellt för längre perioder på en gång. Nyhetsbreven anländer som e-post åt dig som prenumererat på dem.

Prenumerera

Språk / Kieli
Nyhetsbreven kan även läsas nedan.

Nyhetsbrev skickade från Kimitoöns kommuns Utvecklingsavdelning, turismenheten

 

 

Gemensam marknadsföring

Kom med i områdets gemensamma marknadsföringssatsningar!

Skärgården - marknadsföringssamarbete för år 2021

1. Områdets gemensamma marknadsföringssida för områdets turism VisitKimitoön.fi 

VisitKimitoon.fi upprätthålls av turismenheten vid Kimitoöns kommun och är Kimitoöns och områdets skärgårds centrala marknadsföringsplats för besöksnäringen. Områdets turismföretag och organisationer har möjlighet att marknadsföra sina produkter via portalen, och också andra produkter som är attraktiva för besökare passar in. Portalen marknadsförs i sin tur aktivt mot en nationell och internationell marknad genom samarbete med organisationer samt köpt synlighet på nätet och andra marknadsföringskanaler. Synlighet på VisitKimitoön.fi fås automatiskt som ett del i paketen då din organisation är med som marknadsföringspartner i skärgårdens turistkarta och/eller turisttidningen Välkommen till skärgården / Tervetuloa saaristoon / Welcome to the archipelago. Det går även att enskilt delta i enbart VisitKimitoön.fi och appen VisitKimitoön. Synlighet ges åt produkter från regionen, som har direkt anknytning till besöksnäringen. 

 • Samarbetspriset för synlighet på VisitKimitoön.fi är  95€/år plus moms, och förutom synlighet på VisitKimitoön.fi ingår även synlighet på områdets iOS- och Android-App.
 • Samarbetspriset för synlighet i turismbroschyren och/eller i turistkartan kostar olika beroende på hur stor synlighet man väljer. Synlighet på VisitKimitoön.fi ingår alltid i priset, och samarbete i broschyrer och / eller karta ger dessutom möjlighet till övrig synlighet utan extra kostnad där turismenhetn får in ditt företag.

För produktkort på VisitKimitoön behöver vi följande uppgifter:

 • Företagets registrerade namn, kontaktaperon och faktureringsadress
 • En bra huvudbild som beskriver produkten, storlek bredd minst 1170px och höjd minst 780px (detta är det slutliga formatet). INTE företagslogo, -namn eller motsvarande.  
 • Produktens namn (ex. "Skärgårdens pärlor: Båtkryssning 5 timmar", INTE "Turismföretag Ab Oy")
 • En text som beskriver produkten bra och ger mersmak (kom ihåg storytelling!)
 • www-adress där eventuell tilläggsinformation hittas och från vilken produkten kan bokas. Alternativt kan samma uppgifter sättas in direkt på visitkimitoon.Vi behöver också en epostadress och ett telefonnummer som kan distribueras åt kundern
 • eventuell Facebook-sidadress
 • besöksadress i sådant format att Google Maps hittar adressen
 • Ifall ett fotoalbum för produkten önskat (rekommenderas!), bilder ihopppackade i zop-format, 3-15 bilder, i format 1000px bredsida och 300kb max filstorlek. 
 • om du vill ha med en video, skicka videons URL eller länk till plats där den finns sparad.

Produkter tas med på VisitKimitoön fortlöpande, och medverkande debiteras årsvis.

VisitKimitön.fi medverkan 2021

Medverkan på VisitKimitoön ger följande:


- Synlighet på vårt områdes gemensamma besöksportal VisitKimitoön.fi
- Översättning så att sidan är synlig på tre språk
- Synlighet i appen Visit Kimitoön på android och iOs
- Medverkan i Kimitoöns kartbroschyr
- Synlighet i eventuella övriga utvecklings- och marknadsföringssammanhang där organisationen passar in.

Medverkan kostar 95€ + moms 24%.


2. Välkommen till skärgården / Tervetuloa saaristoon / Welcome to the Archipelago

Kimitoöns kommun och Pargas stads uppdaterar tillsammans Skärgårdens turistbroschyr. Broschyrerna förnyas helt och omarbetas till magasinstorlek (A4). Broschyren ges ut i tre skilda språkupplagor, engelsk, finsk och svensk. Broschyren trycks i totalt 65 000 exemplar. Medverkan för samarbetspartners fungerar via annonser.

3. Skärgårdens turistkarta

Turistservicekartan trycks i 65 000 ex. och är trespråkig (finska, svenska, engelska).

 

Föreläsningar och webinarier

Webinarie besöksnäringen 20.3.2020

 • Presentation (PDF) för Webinarie besöksnäringen 20.3.2020 Turismwebinarie 20.3.2020 (2.17 MB)
  Benjamin.Donner (at) kimitoon.fi Mats Nurmio Mats.Nurmio (at) kimitoon.fi Jenni.Moberg (at) kimitoon.fi Sanna-Mari.Kunttu (at) kimitoon.fi
 • Benchmarkin Alliance (PDF):  BA Saaristotrendit 2020 (363.74 KB)
  Hanna Lak Hanna.Lak (at) benchmakingalliance.com  


Kestävä kehitys
Kestävä kehitys
Google-työpaja aloittelijoille
Google-työpaja aloittelijoille
Google-työpaja edistyneille
Google-työpaja edistyneille
 

Externa dokument och sajter för besöksnäringen

Profilering av kunder

Kundgrupper och deras särdrag Kundgrupper och deras särdrag (1.15 MB)

Produktifiering

Saaristomeren kansallispuiston kävijätutkimus

Ta alla sinnen med i produktifiering  Saariston moniaistinen elämyspotentiaali (4.49 MB)

Produktkort hjälper dig att planera Tuotekorttipohja suunnitteluun (356.1 KB)

Internationalisering

Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas

Visit Finland: Tunne asiakkaasi! - Kohderyhmäopas matkailuyrityksille

Internationalisering, första steg Ensiaskeleet KV-markkinoille (1.25 MB)

Ett exempel på avtal för FIT-produkter FIT sopimusesimerkki (442.03 KB)

Ett exempel på komissionavtal med internationella resebyråer Agent agreement example (181.38 KB)

Hållbar turism

Sustainable Travel Finland - Vastuullisen matkailun puolesta

Kestävän matkailun sparraus #1 webinaaritallenne

Sustainable Travel Finland -temadag/teemapäivä (10.27 MB)

Luentomonisteet osa 2 (3.8 MB)

Visit Finland: Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään - Vastuullisen matkailuyrityksen käsikirja - Vastuullisen matkailuyrityksen käsikirja

Branding av besöksnäringsföretag

Luentomonisteet (2.32 MB)

webinaaritallenne

tehtäviä (453.43 KB)

Brändipersoonan määrittäminen (227.3 KB)

Besöksnäringstjänster året om

Luentomonisteet (2.02 MB)

webinaaritallenne

tehtäviä (508 KB)

Service design inom besöksnäringen

Luentomonisteet (2.79 MB)

webinaaritallenne

tehtäviä (779.23 KB)

Google-skolningar

Nettisivujen sisältö, löydettävyys ja Google

Google vasta-alkajille (2.48 MB)

Google edistyneille (2.81 MB)

Andra teman

Ruokamatkailu-työpaja (3.88 MB)

Onnellisuustyöpaja (7.25 MB)

Kulttuurimatkailutyöpaja

Pyörämatkailun tuotteistaminen (4.23 MB)

***

Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas - MEK 2014

Your Stay - Kansainvälistymiskriteerit

HomeStay - Kotimajoittajan opas

Matkailualan tilastot - Statistik för besöksnäringen

Rajahaastattelututkimus 2012 (osa 26) beteende hos internationella besökare i Finland

Dokument gällande Kimitoöns besöksnäring