mÖrkö | En ljusfestival för alla sinnen

mÖrkö 10.11.2018

En ljusfestival för alla sinnen

 

Festivalen är, som namnet säger, en mörkerfestival som ordnas under den mörkaste tiden på året. I Dalsbruk placeras ljuskonst bl.a. till följande platser:  bruksparken och i naturen. Festivalens program kommer att bestå av ljuskonstinstallationer som förverkliga dels av professionella konstnärer, dels av ortsbor i verkstäder, vilka leds av yrkesmänniskor.