Vårdkasen

Vårdkasen är Västanfjärds ungdomsförenings föreningshus.

Huset är stort och lämpar sig för många olika tillställningar.

Kontaktperson: Cilla Huldén

Подробнее

  • Телефон 1 +358 44 977 5620
  • Услуги Помещение для собраний
  • Övrigt Storlek: 750 m2 Pris: Hela huset 100€/dygn, servering 70€/dygn