Material för samarbetspartners

Gemensam marknadsföring

Gemensam marknadsföring

Kom med i områdets gemensamma marknadsföringssatsningar!

Skärgården - marknadsföringssamarbete år 2020
Välkommen till skärgården / Tervetuloa saaristoon / Welcome to the Archipelago

Kimitoöns kommun och Pargas stads uppdaterar tillsammans Skärgårdens turistbroschyr för år 2020. Broschyrerna förnyas helt och omarbetas tillmagasinstorlek (A4). Broschyren ges ut i tre skilda språkupplagor, engelsk, finsk och svensk. Broschyren trycks i totalt 65 000 exemplar. Medverkan för samarbetspartners fungerar via annonser, och deadline för annonser är den 1.10 varje år. Är du intresserad av att synas i broschyren, var i kontakt med Benjamin Donner fö该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 .

Skärgårdens turistkarta

Turistservicekartan trycks i 65 000 ex. och är trespråkig (finska, svenska, engelska). Synlighet på kartan och annonser tas in före 1.10 varje år.  Är du intresserad av att synas i broschyren, var i kontakt med Benjamin Donner fö该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 .

 VisitKimitoön.fi och Visit Kimitoön -appen

VisitKimitoon.fi upprätthålls av turismenheten vid Kimitoöns kommun och är Kimitoöarnas centrala marknadsföringsplats för besöksnäringen. Områdets turismföretag och organisationer har möjlighet att marknadsföra sina produkter via portalen, och också andra produkter som är attraktiva för besökare passar in. Portalen marknadsförs i sin tur aktivt mot en nationell och internationell marknad genom samarbete med organisationer samt köpt synlighet på nätet och andra marknadsföringskanaler. Synlighet på Visit Kimitoön fås automatiskt som ett del i paketen då din organisation är med i ovan nämnda marknadsföringssamarbeten. Det går även att enskilt delta i enbart VisitKimitoön.fi och appen VisitKimitoön. Synlighet ges åt produkter från regionen, som har direkt anknytning till besöksnäringen. Samarbetspriset för synlighet i området material är 95€/år plus moms, och förutom synlighet på VisitKimitoön.fi ingår även synlighet på områdets iOS- och Android-App och karta. 

Följande uppgifter behöver vi för varje produkt:

  • En bra huvudbild som beskriver produkten, storlek bredd minst 1170px och höjd minst 780px (detta är det slutliga formatet). INTE företagslogo, -namn eller motsvarande.  
  • Produktens namn (ex. "Skärgårdens pärlor: Båtkryssning 5 timmar", INTE "Turismföretag Ab Oy")
  • En text som beskriver produkten bra och ger mersmak (kom ihåg storytelling!)
  • www-adress där eventuell tilläggsinformation hittas och från vilken produkten kan bokas. Alternativt kan samma uppgifter sättas in direkt på visitkimitoon.Vi behöver också en epostadress och ett telefonnummer som kan distribueras åt kundern
  • eventuell Facebook-sidadress
  • besöksadress i sådant format att Google Maps hittar adressen
  • Ifall ett fotoalbum för produkten önskat (rekommenderas!), bilder ihopppackade i zop-format, 3-15 bilder, i format 1000px bredsida och 300kb max filstorlek. 
  • Om du vill ha med en video, skicka videons URL eller länk till plats där den finns sparad.

För hjälp med ovanstående, ring Benjamin Donner på 040 662 38 33! 

Produkter tas med på VisitKimitoön fortlöpande, och medverkande debiteras årsvis.

Aktuellt och nyhetsbrev

Aktuellt och nyhetsbrev

Informationsutbyte

Den primära och snabbaste kanalen för informationsutbyte och diskussion mellan besöksnäringsföretag och information från turismenheten är den slutna Facebookgruppen Kimitoöarnas besöksnäringsproffs - Kemiönsaarten matkailualan ammattilaiset . Gå med i denna grupp för att hålla dig ajour med vad som händer, alla turismföretagare ges tillträde! Tillsvidare har vi gett tillgång till gruppen enbart åt turismföretag och -organisationer, för att stimulera en friare diskussion.

Turismenheten skickar även nyhetsbrev som samlar ihop vad som är aktuellt för längre perioder på en gång. Nyhetsbreven anländer som e-post åt dig som prenumererat på dem.

Nyhetsbreven kan även läsas nedan.

Nyhetsbrev skickade från Kimitoöns kommuns Utvecklingsavdelning, turismenheten

 

 

Dokument gällande Kimitoöns besöksnäring
Föreläsningar och webinarier

Föreläsningar och webinarier