Neste Service station

Neste Station

Stationen har lunchretaurang och en biltillbehörs butik

信息

  • 地址 Dragsfjärdsvägen 1179, 25860 Kimito,
  • 电话 +358 2 42 4144
  • 提供服务 咖啡, 餐厅