Gör härliga fynd och unika anskaffningar. Från de personliga bodarna och gallerierna kan du köpa skickligt tillverkade handarbeten och konstverk som är tillverkade av de många hantverkare och konstnärer som är bosatta på Kimitoön. I specialbutikerna hittar du såväl dagliga bruksföremål som lämpliga gåvoartiklar och härliga inredningsdetaljer.

Ceracon-陶瓷
Ceracon-陶瓷
Silver Fish
银鱼饰品店
Kasnäs Kompass
卡斯奈斯(Kasnäs) 指南针生活精品馆
Inge-Maj Koskelin - 陶瓷
Inge-Maj Koskelin - 陶瓷
Made in Hitis
Made in Hitis