Gå till innehållet

Ansvarsfull skärgårdsturism

Ansvar är också nära kopplat till turismen. Varje resa sätter sina spår – i våra minnen, men också i miljön. Du kan själv påverka hur stora spår du lämnar.

Välj ansvarsfulla tjänster

Företagen anpassar sina tjänster och produkter efter besökarnas behov, och arbetar för att upprätthålla säkerheten och sin yrkeskunskap. Många gästhamnar, logiföretag, restauranger och besöksmål i skärgården satsar på ansvarsfull turism. Hos dem grundar sig verksamheten på hållbara energilösningar och ansvarsfulla inköp, och på att minimera mängden avfall.

Många kaféer och restauranger använder lokalt och ekologiskt producerade råvaror. När du handlar i en gårdsbod vet du var maten kommer ifrån. Genom att välja närproducerad mat stöder du den lokala ekonomin. Lokala smaker skapar goda minnen som dröjer sig kvar länge. Mer konkreta minnen kan du däremot hitta hos någon av hantverkarna, som tillverkar både bruks- och prydnadsföremål av förnybara, lokala material.

Respekt för människan

Turisttjänsterna upprätthålls av lokala aktörer. I skärgården är turismen en viktig utkomstkälla för många. Vi vill lyfta fram det lokala och ta inspiration från skärgårdskulturen för att erbjuda dig fina upplevelser. Alla är välkomna till skärgården, även om vi är medvetna om att jämlika turisttjänster kräver fortsatt arbete av oss, till exempel när det gäller tillgänglighet.

Tänk på naturen när du rör dig

Många vill ut i naturen på sin semester, och då är det bra att känna till vad som ingår i allemansrätten. I skärgården finns också flera naturskyddsområden där man inte får röra sig överallt av hänsyn till naturen. Genom att följa de gemensamma reglerna kan vi bättre ta hand om vår miljö.

Foto: OneTake Productions

Psst! Visste du att…

…turismenheten vid Kimitoöns kommun har certifierats med Ekokompassen? Certifikatet fungerar som ett bevis på att vi arbetar för en hållbarare framtid.