Gå till innehållet

Om Kimitoön

Kimitoöns skärgård är en kulturhistorisk havsmiljö som är värd ett besök under alla årstider. Kimitoöns kommun består av cirka 3 000 öar och skär, varav cirka 20 är bebodda året runt.

Kimitoön är porten till världens vackraste skärgård i Skärgårdshavets nationalpark. Vår skärgård är också en del av Skärgårdshavets biosfärområde, som utsetts av UNESCO. Kustrutten är en ny cykelrutt som binder samman de vackraste naturlandskapen i södra Finland. Till sevärdheterna på Kimitoön hör bland annat Bengtskärs fyr, Örö kustfort, bruksorten Dalsbruk, Högsåra, Söderlångvik gård och skärgårdsbyarna Rosala och Hitis.

Öns tvåspråkighet kännetecknas av ett praktiskt och tolerant förhållningssätt. Du kan tala svenska eller finska som du vill, och den du talar med kan svara dig på sitt modersmål – huvudsaken är att ni gör er förstådda!

Kimitoöns kommun är en av de stugtätaste kommunerna i Finland. Den unika naturen och den mångsidiga kulturen lockar till sig ett stort antal turister och nya invånare.

Mökki upassa kesäillan auringonalaskussa merenrannalla.

Kimitoöns kommun

Invånarantal
31.12.2020:
6 609 personer
Svenskspråkiga:67,5 %
Finskspråkiga:
28,7 %
Övriga språk:
3,8 %
Bostäder:4 537
Sommarstugor:4 865
Skattesats:7,11 %

Höjdpunkter i Kimitoöns historia

Kyrksundetin muistomerkki muinaismuistosta
Minnesmärke för Kyrksundets kapell / foto: Sanna-Mari Kunttu. Läs mer om fornfynden i Kyrksundet: Museiverket(gå till extern sida)
  1. Kimitoön fick fast bosättning på 1100-talet i och med svenska inflyttare. Vikingarnas österled gick via Hitisområdet och Kimitoöns kust.
  2. Kimitoöns församling nämns första gången på 1320-talet. S:t Andreas kyrka i Kimito byggdes på 1460-talet. Greve Axel Oxenstierna förlänades Kimito i början av 1600-talet. Han gavs också rätt att grunda en stad i sitt friherreskap – ett privilegium som ännu inte har utnyttjats.
  3. Ön har långtgående traditioner när det gäller industriell verksamhet. År 1686 grundade Daniel Faxell Dalsbruks Järnverk i Dalsbruk och 1734 grundades en låsfabrik i Björkboda. Industriell kalkbränning bedrevs i Västanfjärdsområdet från 1800-talet till mitten av 1900-talet.
  4. 1800-talet var en livlig tid inom allmogeseglationen, särskilt i Västanfjärd. Under toppåren fanns det över hundra registrerade fartyg på Kimitoön.
  5. I slutet av 1800-talet delades Stor-Kimito in i följande fyra kommuner: Kimito, Angelniemi, Dragsfjärd och Västanfjärd.
  6. Skärgårdskommunen Hitis med sina 700 invånare blev en del av Dragsfjärds kommun 1969. Kimito, Dragsfjärd och Västanfjärd slogs samman till Kimitoöns kommun 2009.
  7. Forststyrelsen inrättade Skärgårdshavets nationalpark 1983.
  8. Skärgårdshavets biosfärområde inrättades 1994. Skärgårdshavets nationalpark utgör biosfärområdets kärna. Kimitoön är en av de åtta kommuner i Finland som har officiell skärgårdsstatus.