Gå till innehållet

Tävling: Fotografera Kimitoön på Instagram

Delta i tävlingen Fotografera Kimitoön och fota dina utomhusaktiviteter på Kimitoön. Fototävlingen lyfter fram möjligheterna till friluftsliv och aktiviteter på Kimitoön. Ingen deltagaravgift uppbärs och alla som är över 18 år och bosatta i Finland kan delta. Läs mer om aktiviteterna på Kimitoön på Kimitoöns kartportal karta.kimitoon.fi(gå till extern sida). Tävlingen pågår 3.5 –31.7.2024.

  1. Välj din favoritaktivitet och gå ut och fotografera. Du kan också delta i tävlingen med ett foto som du tagit tidigare.
  2. Dela dina foton på Instagram med hashtaggarna #fotograferakimitoon och #valokuvaakemionsaari. Tagga också @visitkimitoon.

Vinnarna kommer att lottas ut i augusti 2024 och blir kontaktade via Instagram. Två presentkort till aktiviteter på Kimitoön lottas ut bland deltagarna:

Regler

Arrangör

Kimitoöns kommun, MAKKO-projektet.

Villkor för deltagande

För att delta i tävlingen måste du vara minst 18 år gammal och bo i Finland.

Deltagande i tävlingen 

Fotografen godkänner tävlingsreglerna och förbinder sig att följa dem.
Tävlingen inleds 3.5.2024 och avslutas 31.7.2024. Efter detta datum godkänns delade bilder inte längre som tävlingsbidrag.
I tävlingen deltar alla som under tävlingsperioden har lagt upp en offentlig bild på Instagram med någon av följande hashtaggar: #fotograferakimitoon och #valokuvaakemionsaari.

Fotografiet:

  • Fotot får ha publicerats tidigare någon annanstans.
  • Fotot får vara taget utanför tävlingsperioden.
  • Fotot måste vara taget av den person som deltar i tävlingen.
  • Personer som är synliga och identifierbara på bilden måste ha gett sitt tillstånd till att fotot publiceras.
  • Fotot måste vara taget inom Kimitoöns kommuns område.
Priser, val av vinnare och meddelande om vinst

Vinnarna väljs bland de deltagare som har publicerat en bild på Instagram med den hashtag som anges i tävlingsmeddelandet. Följande priser kommer att lottas ut bland deltagarna:

  • 400 euros presentkort till Örö kustfort
  • 200 euros presentkort till Nordic Activities, för bl.a. vandring, kajakpaddling och klättring

Vinnaren kommer att meddelas personligen senast 30.8.2024. Vi kommer att be om vinnarens e-postadress och/eller adressuppgifter så att hen kan ta emot priset. Om vinnaren inte svarar inom sju (7) dagar kommer vinsten att ogiltigförklaras och tävlingsarrangören har rätt att utse en ny vinnare. Priset kan inte omvandlas till kontanter eller bytas mot andra priser. 

Priset skickas till vinnaren per e-post eller post. Tävlingsarrangören har rätt att publicera vinnarens förnamn, första bokstav i efternamnet och hemort på Kimitoöns kommuns webbplats och i sociala medier.

Arrangörens ansvar

Kimitoöns kommun ansvarar för eventuell lotteriskatt relaterad till kampanjen.
Kimitoöns kommun ansvarar inte för hinder eller problem med att delta i tävlingen eller ta emot priser som beror på sekretessinställningar i applikationer samt datatekniska eller andra orsaker. Kimitoöns kommun ansvarar inte för de kommentarer som deltagarna publicerar eller för innehållet i dem.

Deltagaren befriar Kimitoöns kommun från den skada som orsakats eller påstås ha orsakats av deltagande i kampanjen.

Behandling av personuppgifter

Kimitoöns kommun behandlar deltagarnas personuppgifter för att genomföra kampanjen och dela ut priser. Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter finns i Kimitoöns kommuns dataskyddsbeskrivning(gå till extern sida).

Övriga villkor

Genom att delta i utlottningen godkänner deltagarna dessa regler och förbinder sig att följa dem. Kimitoöns kommun har rätt att neka deltagande om det finns anledning att misstänka att en deltagare fuskar eller deltar på något annat sätt än det sätt som nämns i reglerna.
Kimitoöns kommun förbehåller sig rätten att ändra reglerna och kampanjen på ett sådant sätt att ändringarna inte väsentligt påverkar deltagaren. Om Kimitoöns kommun är tvungen att ändra reglerna eller göra ändringar i kampanjen, priserna, tidpunkten eller andra omständigheter som påverkar genomförandet av kampanjen, meddelas detta om möjligt på Visit Kimitoöns Instagram-profil i samband med lanseringen av kampanjen.

Instagram sponsrar, understöder eller administrerar inte kampanjen på något sätt och kampanjen är inte på något sätt relaterad till Instagram. Utöver kampanjens regler förbinder sig deltagarna också att följa Instagrams användarvillkor och regler. Deltagaren samtycker till att befria Instagram från allt ansvar och alla anspråk som gäller tävlingen och som uppstår i samband med tävlingen.