Gå till innehållet

Biskopsö naturstig

Ruttinformation

Längd: 5 km
Utmärkning: vita markeringar
Vandringsriktning: motsols
Svårighetsgrad: normal
Service: utsiktstorn, rastplats
Startpunkt: Biskopsö förbindelsebåtsbrygga

Den som går längs Biskopsös naturstig blir för ett ögonblick omfamnad av den urgamla skogen. För att komma till början av stigen skall man gå från förbindelsebåtsbryggan 1,1 km längs en kärrväg. Du hittar information om stigen på postlådan som finns vid förbindelsebåtsbryggan och från postlådan som finns
på Slätberget. Slätberget är stigens start- och slutpunkt.