Gå till innehållet

Lammala naturstig

Ruttinformation

Längd: 2,5 km
Utmärkning: vita markeringar
Vandringsriktning: ej bestämt
Svårighetsgrad: normal
Service: pausbord
Startpunkt: Lammalaväg 70, Västanfjärd

Lammala naturstig går genom ett varierande skogslandskap: gamla granskogar med tjockt mosstäcke
och tallskogsbeklädda berg. Längs naturstigen finns informationstavlor som hjälper vandraren att bekanta
sig med naturen i området

Bekanta dig även med Jarlsgårds jungfrudans som ligger i närheten.

Utsiktsplats. Foto: Sanna-Mari Kunttu