Gå till innehållet

Geologisk naturstig

Ruttinformation

Längd: 0,7 km
Utmärkning: stenrösen
Vandringsriktning: medsols
Svårighetsgrad: normal
Startpunkt: Blåmusslansväg, Kasnäs

Stigen är en tidsresa från istiden 2300 miljoner år sedan till nutid. Längs stigen bekantar man sig med
geologiska processer som har bearbetat och bearbetar landskapet. Låt stenarna och bergen berätta
jordklotets berättelser om vulkanutbrott och mäktiga naturkrafter.