Gå till innehållet

Yxskärs naturstig

Ruttinformation

Längd: 0,8 km
Utmärkning: stenrösen
Vandringsriktning: motsols
Svårighetsgrad: normal
Service: rastplats, eldplats, tältplats, brygga, torrtoalett
Startpunkt: Yxskär utflyktshamn

Naturstigen börjar vid gästbryggan i ost. Båtfararen kan ta i land vid bryggan eller vid den bergiga udden. För paddlare finns en grund, gräsbevuxen strand på södra sidan av udden. Stigen går genom en frodig, lövtäkt, genomvuxen glosjö. Stigen fortsätter över bergen längs träskets ena sida tillbaka till begynnelsepunkten. Informationstavlorna berättar om naturen och landskapet på Yxskär. Allemansrätten är begränsad på Yxskär eftersom den hör till Skärgårdshavets nationalpark.