Go to content

Yxskärs nature trail

Route information

Lenght: 0.8 km
Trail markings: stone crains
Direction: anticlockwise
Difficulty: medium
Service: table and bench, fire place, tent site, dry toilets
Start point: excursion harbuor

Naturstigen börjar vid gästbryggan i ost. Båtfararen kan ta i land vid bryggan eller vid den bergiga udden. För paddlare finns en grund, gräsbevuxen strand på södra sidan av udden. Stigen går genom en frodig, lövtäkt, genomvuxen glosjö. Stigen fortsätter över bergen längs träskets ena sida tillbaka till begynnelsepunkten. Informationstavlorna berättar om naturen och landskapet på Yxskär. Allemansrätten är begränsad på Yxskär eftersom den hör till Skärgårdshavets nationalpark.